Umetnička livnica Stanišić

Porodična radionica koja hoće i može da zadovolji vaše zahteve po pitanju
- kvaliteta odlivka
- povećanja, odnosno, smanjenja figure u odnosu na dostavljeni model
- izrade svih obojenja patine po zahtevu naručioca
- konstrukcije i montaže enterijerske, odnosno eksterijerske, skulpture
- pakovanja i špedicije za kopneni i prekomorski transport.