Kontakt

ADRESA
UMETNIČKA LIVNICA STANIŠIĆ
Međunarodni put 106,
21 233 Čenej, Srbija

TELEFON
+381 (0)63/519-649

+381(0)64/124-95-53

Fax
+381 (0)21/445-125

Email
stanisiclivnica@gmail.com