O nama

Umetnička livnica Stanišić je porodična radionica formirna 1988. godine sa ciljem da podrži rad vajara, akademija umetnosti, galerija i muzeja u zemlji i inostranstvu.

Umetnička livnica Stanišić se bavi izradom skulpture – od minijatura (veličine 2 -3cm) do velikih vajarskih kompozicija (veličine 10m i više) u legurama na bazi:

 • bakra (bronza, mesing i novo srebro)
 • srebra
 • aluminijuma
 • cinka

Oprema je specijalizovana, tehnologija i materijali su optimirani za postupak preciznog livenja u tečnim samoočvrsćavajućim masama po voštanim modelima.
Za izradu elastičnih negativa koristimo termoplastične mase, silikone i poliuretane.

Za izradu voštanih modela koristimo voskove prema internim recepturama i voskove po posebnim zahtevima.

Legure izrađujemo od primarnih metala u procentnom odnosu legirnih elemenata, koji obezbeđuju optimalnu tehnologičnost (pri topljenju, livenju i obradi metala, zavarivanju i tvrdom lemljenju) i optimalne eksplatacione osobine (mehaničke osobine i korozionu postojanost).

Patiniranje ostvarujemo hemijskim agensima koji leguri daju obojenja saglasno bojama minerala osnovnog metala.

Po zahtevu kupca radimo restauraciju i rekonstrukciju noseće konstrukcije spomenika.

U radu smo posvećeni kontroli:

 • procesa,
 • osnovnih, pomoćnih i potrošnih materijala,
 • kvaliteta površine metala,
 • dimenzione tačnosti,
 • zahtevanog hemijskog sastava, a time i fizičko- hemijskih i mehaničkih osobina,
 • kvalitata zavarenih spojeva,
 • kvalitata patine i pasivizacije patine.